Faktorisera uttryck

Hej! Att kunna faktorisera algebraiska uttryck är en viktig kunskap inom matematiken. Med hjälp av faktorisering blir uttrycken inte bara snyggare, en faktoriserad ekvation är oftast enklare att lösa. Kort sagt, du spar mycket på att kunna faktorisera!

Konjugat- och kvadreringsreglerna

Hej! Konjugatregeln och kvadreringsreglerna är väldigt bra att ha koll på, då de i princip används inom matematikens alla delar på något sätt. I denna enkla guide visas konjugat- och kvadreringsreglerna enkelt med bilder och instruerande text.