Bevis av produktregeln för derivator

Derivatan av en produkt är något som används varje dag av studenter i gymnasiet och på universitetet. Vi visar en härledning av produktregeln i flera steg med hjälp av derivatans definition.