Exempel på Pythagoras sats

Med hjälp av Pythagoras sats beräknar vi varje sida i en rätvinklig triangel. Det hela är klart och tydligt med bilder och räkneexempel. Pythagoras sats är något som följer med i hela studietiden, så det är värt lära sig ordentligt.

Läsuppgifter om en bro – Pythagoras sats

Pythagoras sats kommer alltid på nationella provet i årskurs 9 och gymnasiets första kurs. I denna genomgång tar vi upp två olika uppgifter om en bro som kan lösas med hjälp av Pythagoras sats. Broar tycks ha en tendens att dyka upp ofta på de nationella proven tillsammans med Pythagoras sats.

Pythagoras sats – bevis och introduktion

Hej! Pythagoras sats är användbar inom många olika områden, men vad menas egentligen med a i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c i kvadrat? I denna guide bevisas och förklaras Pythagoras sats enkelt.