View Post

Talet π (Pi) och dess mystik

Hej! Talet π är väldigt användbart på många olika områden i matematiken. Dess oändliga och icke förutsägbara decimalföljd ger upphov till en del spännande saker som kanske ligger närmare filosofin…