View Post

Beräkna stora kvadrater med kvadreringsreglerna

Hej! Ibland råkar man ut för att man behöver beräkna stora kvadrater för hand, det är inte ofta, men händer. Detta kan vara rätt jobbigt att göra utan någon bra teknik. I denna guide lär vi ut hur man kan beräkna hur stora kvadrater som helst för hand enkelt.

Nollproduktmetoden för ekvationer

Nollproduktmetoden är en mycket bra metod om man vill lösa ekvationer och har faktoriserade uttryck. I denna guide visas hur nollproduktmetoden kan användas tillsammans med kvadratkomplettering av en andragradsekvation, samt hur metoden tillämpas på en ekvation där uttrycket inte faktoriseras.

Areaskala

Hej! Ofta förminskar man inte sträckor, utan även areor. I denna guide illustreras sambandet mellan areaskala och längdskala enkelt i en steg-för-steg-guide. Guiden innehåller även två exempeluppgifter.

View Post

Längdskala

Hej! Att rita upp en elefant i en bok vore i princip omöjligt. Därför tar man längdskalan till hjälp och på detta sätt förminskas elefanten ner så att den får plats i boken. I denna guide förklaras längdskala enkelt och två exempeluppgifter ingår.

Problemlösning med en andragradsekvation

Hej! Tyvärr räcker det ofta inte att bara kunna PQ-formeln eller kvadratkomplettera, man behöver kunna förstå problemet och formulera ner det matematiskt. I denna guide ställs vi inför ett geometriskt problem som mynnar ut i en andragradsekvation.

Yttervinkelsatsen

Hej! Yttervinkelsatsen är en av de grundläggande geometriska satserna, som används för att bevisa en rad andra satser. Yttervinkelsatsen bevisas i denna guide lättförståeligt och i lugnt tempo.

Randvinkelsatsen

Hej! Randvinkelsatsen, även känd som bågvinkelsatsen och periferivinkelsatsen säger att medelpunktsvinkeln är dubbelt så stor som bågvinkeln. Men vad menas egentligen med det? Och hur kommer man fram till det? Här visas Randvinkelsatsen enkelt med tydliga bilder.

Pythagoras sats – bevis och introduktion

Hej! Pythagoras sats är användbar inom många olika områden, men vad menas egentligen med a i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c i kvadrat? I denna guide bevisas och förklaras Pythagoras sats enkelt.

Konjugat- och kvadreringsreglerna

Hej! Konjugatregeln och kvadreringsreglerna är väldigt bra att ha koll på, då de i princip används inom matematikens alla delar på något sätt. I denna enkla guide visas konjugat- och kvadreringsreglerna enkelt med bilder och instruerande text.