Pieter Claesz (Dutch, 1596/1597 - 1660 ), Still Life with Peacock Pie, 1627, oil on panel, The Lee and Juliet Folger Fund

Talet π (Pi) och dess mystik

Hej! Idag ska vi titta lite på en bild som florerat runt lite på internet. Nämligen bilden här under.

Pi är ett mystiskt tal

π är ett oändligt med icke-upprepande decimaler – vilket betyder att varje kombination av nummer existerar någonstans i π. Om man konverterar decimalerna till ASCII text, betyder det att någonstans i den oändliga strängen med decimaler återfinns namnet på varje person du någonsin kommer älska, datumet, tiden, sättet du kommer dö på, och svar på alla universums gåtor.

Vi delar upp det hela i steg nedanför.

Decimalerna på π tar aldrig slut

π definieras oftast som kvoten mellan cirkelns omkrets och dess diameter. Det speciella med π är att det är irrationellt. Det kan inte skrivas som ett bråk, och har således en decimalutveckling som är oändlig och inte går att förutsäga. Eftersom decimalutvecklingen är oändlig och aldrig tar slut, i samband med att decimalutvecklingen inte går att förutsäga betyder det att alla kombinationer av siffror kommer finnas oändligt många gånger.

ASCII text

ASCII kan användas för att skriva bokstäver och tecken som siffror. Exempelvis skrivs bokstaven a som 97, och b som 98…

För mer information och en fullständig tabell besök AsciiTable.com.

Ett par decimaler på π till ASCII

Låt oss ta en massa decimaler på π och konvertera de till ASCII text.

1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089…
Och nu konverterar vi det till ASCII!
Decimaler från π konverterat

Dessa decimaler gav oss ju varken mina kärlekar eller universums stora gåtor. Däremot dök ett några korta ordsnuttar upp, varav några är markerade i fetstil.

Det vi bör komma ihåg är att endast ett par decimaler konverterades till text. Mitt namn, Christoffer har kräver en sifferkombination av 67104114105115116111102102101114, den kanske inte förekommer bland de första tio miljoner decimalerna, eller bland de första tio miljarder decimalerna, men kombinationen förekommer någonstans, och oändligt många gånger.

Så där har du det, alla frågor du någonsin kan komma på har sina svar i talet π. ;-)