Vincent van Gogh (Dutch, 1853 - 1890 ), Flower Beds in Holland, c. 1883, oil on canvas on wood, Collection of Mr. and Mrs. Paul Mellon

Summa, differens, kvot och produkt

Hej! Det är viktigt att ha koll på de olika orden för aritmetiken när man räknar, här finns de absolut mest grundläggande räknesättens ord.

Addition (Plus)

Resultatet i en addition blir summa, där det är termer som adderas.
Term + Term = Summa

Subtraktion (Minus)

Resultatet i en subtraktion blir differens, eller i lågstadiet ”skillnad”.
Term – Term = Differens

Multiplikation (Gånger)

Resultatet i en multiplikation blir en produkt, där två eller fler faktorer multipliceras.
Faktor * Faktor = Produkt

Division (Delat)

Resultatet i en division blir en kvot, där täljaren divideras med nämnaren.
Täljare / Nämnare = Kvot
\frac{Taljare}{Namnare}=Kvot

 • apa

  hjälp

 • Matte fantasterna

  med hjälp av kvoten kan man få fram en faktor som gör att man kan lösa ett matte tal som O/O =34 O = skriv ett numer

  • Nu är du tyvärr ute på hal is. Du kan aldrig dividera med noll. Läs mer om det här, http://sv.wikipedia.org/wiki/Division_med_noll.

   • Lina

    Tror du inte han menar O som i bokstaven, O/O=34? :)
    Som X/X=34
    Vad svaret är vet ja dock inte

    • Då är jag med att han sätter O som en variabel skilt från 0, men då O/O = 1, så det stämmer fortfarande tyvärr inte…

     • Alvar Lagerlof

      Man ska inte använda O som variabel, för likt 0

     • Peter

      Därför använder man matematiskt en nolla med en slash igenom,ungefär som Ø.

     • Peter

      0/0 är inte 1
      0/0=0
      Du kan inte få ett värde, varken positivt eller negativt genom att dela med ingenting.
      Det borde vara enkelt att förstå.
      Däremot kan man diskutera om Noll verkligen alltid är Noll, men det är en helt annan och mycket komplex diskussion.

     • Alfred Andersson

      Tror att Christoffers poäng är att tex A/A alltid blir 1, medan A/B kan vara något annat. om man tar talet ovan (o/o = 34) så är det omöjligt, det finns inget tal som dividerat med sig själv blir 34.

 • Krezuh

  skillnad och växla finns ju inte

 • Krezuh

  och vad är skillnad och växla är det subtration?? svar snabbt

  • Christoffer

   Hej!
   Subtraktion är samma sak som minus.
   Skillnaden är det du får när du subtraherar (tar minus) två termer, men efter årskurs 4 har jag erfarenhet att man övergår till det lite mera matematiska ordvalet ”differens”.

   Växla hör inte till något här vad jag vet, men om någon annan kan så skriv gärna!

   • Philip

    Ok

 • Den coole

  Bra sida, tycker jag !

 • Dr. amiusulutioktoren

  Hej

 • Jeff

  Jag e bäst

 • Jeff

  HAHAHAHAHAHA

 • Jeff

  FOREVER DA KING

 • Matte suger

  Omg tack för denna sida xD

 • Sham

  23

 • nene

  Så bra sida tack för hjälp

 • Pingback: Jacob bernander (mrtauros) | Pearltrees()

 • Kent Fahlin

  tack för hjälpen din gris

  • Kent Fahlin

   nej men förlåt jag menar kossa