Summa, differens, kvot och produkt

Hej! Det är viktigt att ha koll på de olika orden för aritmetiken när man räknar, här finns de absolut mest grundläggande räknesättens ord.

Addition (Plus)

Resultatet i en addition blir summa, där det är termer som adderas.
Term + Term = Summa

Subtraktion (Minus)

Resultatet i en subtraktion blir differens, eller i lågstadiet ”skillnad”.
Term – Term = Differens

Multiplikation (Gånger)

Resultatet i en multiplikation blir en produkt, där två eller fler faktorer multipliceras.
Faktor * Faktor = Produkt

Division (Delat)

Resultatet i en division blir en kvot, där täljaren divideras med nämnaren.
Täljare / Nämnare = Kvot

\frac{Täljare}{Nämnare}=Kvot