View Post

Introduktion till funktioner

I denna post introduceras funktioner, vi går igenom hur de allra enklaste funktionerna skrivs och fungerar. Posten är fri från komplexa och onödigt svåra ord. Om du är absolut nybörjare inom funktionsområdet borde denna passa dig!