Exempel på Pythagoras sats

Med hjälp av Pythagoras sats beräknar vi varje sida i en rätvinklig triangel. Det hela är klart och tydligt med bilder och räkneexempel. Pythagoras sats är något som följer med i hela studietiden, så det är värt lära sig ordentligt.

View Post

Delbarhetsregler

Hej! Det är bra att kunna dividera tal, och detta underlättas om man kan delbarhetsreglerna. I denna post finns delbarhetsregler för alla tal mellan 1 och 11. Posten innehåller även exempel på hur alla delbarhetsregler kan tillämpas.

View Post

Faktorisera tal

Hej! Att kunna faktorisera tal underlättar inom många av matematikens områden. I denna guide tittar vi närmare på hur man kan faktorisera genom att dividera i steg, alternativt dela upp faktorerna i faktorträd.

View Post

Dubbelt-hälften för multiplikation

Hej! Har du svårt för att multiplicera lite större tal med varandra? Då kommer du förmodligen bli lättad av att det finns en lysande metod för detta. Den kallas ”Dubbelt-hälften” och går kortfattat ut på att du dubblerar den ena faktorn och halverar den andra.

View Post

Beräkna stora kvadrater med kvadreringsreglerna

Hej! Ibland råkar man ut för att man behöver beräkna stora kvadrater för hand, det är inte ofta, men händer. Detta kan vara rätt jobbigt att göra utan någon bra teknik. I denna guide lär vi ut hur man kan beräkna hur stora kvadrater som helst för hand enkelt.