Läsuppgifter om en bro – Pythagoras sats

Pythagoras sats kommer alltid på nationella provet i årskurs 9 och gymnasiets första kurs. I denna genomgång tar vi upp två olika uppgifter om en bro som kan lösas med hjälp av Pythagoras sats. Broar tycks ha en tendens att dyka upp ofta på de nationella proven tillsammans med Pythagoras sats.

Tips till matematisk induktion

Ibland kan det hända att bevisningen med induktion inte riktigt går helt ut. Vi har sammanställt några tips som kanske kan underlätta i sådana situationer.

Induktion & derivator

En del deriveringsregler kan härledas med hjälp av matematisk induktion. Här går vi igenom på hur det ser ut i praktiken. Det hela förklaras tydligt med flera olika steg.

Introduktion till induktion med summasymbolen

Summatecknet ingår ofta i matematisk induktion. I denna gång förklarar vi lätt hur summatecknet fungerar, samt löser en uppgift som involverar summatecknet och matematisk induktion.

Induktionsbevis för talföljder

Om du precis stött på matematisk induktion och känner dig lite nervös är detta genomgången för dig. Vi tar ett lätt exempel och går igenom det steg för steg.

Exempel på matematisk induktion

Ett exempel på matematisk induktion förklaras tydligt med steg. Om du är i början av din karriär inom induktionsbevisen kanske den här genomgången passar dig bra.

Komplicerad matematisk induktion

I denna genomgång återfinns ett matematisk induktionsbevis som kan beroende på nivå klassas som svårare. Som vanligt finns det tydliga förklaringar med flera steg.

Faktorisera uttryck

Hej! Att kunna faktorisera algebraiska uttryck är en viktig kunskap inom matematiken. Med hjälp av faktorisering blir uttrycken inte bara snyggare, en faktoriserad ekvation är oftast enklare att lösa. Kort sagt, du spar mycket på att kunna faktorisera!

Nollproduktmetoden för ekvationer

Nollproduktmetoden är en mycket bra metod om man vill lösa ekvationer och har faktoriserade uttryck. I denna guide visas hur nollproduktmetoden kan användas tillsammans med kvadratkomplettering av en andragradsekvation, samt hur metoden tillämpas på en ekvation där uttrycket inte faktoriseras.

Problemlösning med en andragradsekvation

Hej! Tyvärr räcker det ofta inte att bara kunna PQ-formeln eller kvadratkomplettera, man behöver kunna förstå problemet och formulera ner det matematiskt. I denna guide ställs vi inför ett geometriskt problem som mynnar ut i en andragradsekvation.