Konjugat- och kvadreringsreglerna

Hej! Konjugatregeln och kvadreringsreglerna är väldigt bra att ha koll på, då de i princip används inom matematikens alla delar på något sätt. I denna enkla guide visas konjugat- och kvadreringsreglerna enkelt med bilder och instruerande text.

PQ-formeln för andragradsekvationer

Hej! Idag ska vi titta på PQ-formeln som är ett bra hjälpmedel när man löser andragradsekvationer. PQ-formeln gör att vi slipper kvadratkomplettera, det enda vi behöver göra är att fylla in koefficienten framför x-termen och konstantterm för att få ut våra två nollställen. PQ-formeln bevisas givetvis algebraiskt.

Kvadratkomplettering av andragradsekvationer

Hej! Idag ska vi titta närmare på hur man kvadratkompletterar för att få fram nollställen i en andragradskevation. Vi tittar på det hela i en steg-för-steg guide, och tekniken ”halva koefficienten framför x” förklaras tydligt.