Exempel på Pythagoras sats

Med hjälp av Pythagoras sats beräknar vi varje sida i en rätvinklig triangel. Det hela är klart och tydligt med bilder och räkneexempel. Pythagoras sats är något som följer med i hela studietiden, så det är värt lära sig ordentligt.

Läsuppgifter om en bro – Pythagoras sats

Pythagoras sats kommer alltid på nationella provet i årskurs 9 och gymnasiets första kurs. I denna genomgång tar vi upp två olika uppgifter om en bro som kan lösas med hjälp av Pythagoras sats. Broar tycks ha en tendens att dyka upp ofta på de nationella proven tillsammans med Pythagoras sats.

Bevis av produktregeln för derivator

Derivatan av en produkt är något som används varje dag av studenter i gymnasiet och på universitetet. Vi visar en härledning av produktregeln i flera steg med hjälp av derivatans definition.

Tips till matematisk induktion

Ibland kan det hända att bevisningen med induktion inte riktigt går helt ut. Vi har sammanställt några tips som kanske kan underlätta i sådana situationer.

Induktion & derivator

En del deriveringsregler kan härledas med hjälp av matematisk induktion. Här går vi igenom på hur det ser ut i praktiken. Det hela förklaras tydligt med flera olika steg.

Introduktion till induktion med summasymbolen

Summatecknet ingår ofta i matematisk induktion. I denna gång förklarar vi lätt hur summatecknet fungerar, samt löser en uppgift som involverar summatecknet och matematisk induktion.

Exempel på matematisk induktion

Ett exempel på matematisk induktion förklaras tydligt med steg. Om du är i början av din karriär inom induktionsbevisen kanske den här genomgången passar dig bra.

Induktionsbevis för talföljder

Om du precis stött på matematisk induktion och känner dig lite nervös är detta genomgången för dig. Vi tar ett lätt exempel och går igenom det steg för steg.

Komplicerad matematisk induktion

I denna genomgång återfinns ett matematisk induktionsbevis som kan beroende på nivå klassas som svårare. Som vanligt finns det tydliga förklaringar med flera steg.