Exempel på Pythagoras sats

Med hjälp av Pythagoras sats beräknar vi varje sida i en rätvinklig triangel. Det hela är klart och tydligt med bilder och räkneexempel. Pythagoras sats är något som följer med i hela studietiden, så det är värt lära sig ordentligt.

Läsuppgifter om en bro – Pythagoras sats

Pythagoras sats kommer alltid på nationella provet i årskurs 9 och gymnasiets första kurs. I denna genomgång tar vi upp två olika uppgifter om en bro som kan lösas med hjälp av Pythagoras sats. Broar tycks ha en tendens att dyka upp ofta på de nationella proven tillsammans med Pythagoras sats.

Areaskala

Hej! Ofta förminskar man inte sträckor, utan även areor. I denna guide illustreras sambandet mellan areaskala och längdskala enkelt i en steg-för-steg-guide. Guiden innehåller även två exempeluppgifter.

View Post

Längdskala

Hej! Att rita upp en elefant i en bok vore i princip omöjligt. Därför tar man längdskalan till hjälp och på detta sätt förminskas elefanten ner så att den får plats i boken. I denna guide förklaras längdskala enkelt och två exempeluppgifter ingår.

Yttervinkelsatsen

Hej! Yttervinkelsatsen är en av de grundläggande geometriska satserna, som används för att bevisa en rad andra satser. Yttervinkelsatsen bevisas i denna guide lättförståeligt och i lugnt tempo.

Randvinkelsatsen

Hej! Randvinkelsatsen, även känd som bågvinkelsatsen och periferivinkelsatsen säger att medelpunktsvinkeln är dubbelt så stor som bågvinkeln. Men vad menas egentligen med det? Och hur kommer man fram till det? Här visas Randvinkelsatsen enkelt med tydliga bilder.

Pythagoras sats – bevis och introduktion

Hej! Pythagoras sats är användbar inom många olika områden, men vad menas egentligen med a i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c i kvadrat? I denna guide bevisas och förklaras Pythagoras sats enkelt.