Areaskala

Hej! Innan du börjar läsa om areaskala är det fantastiskt bra om du har koll på längdskala.

Areaskala i korthet

Areaskala=Langdskala^2

Areaskala – en genomgång

Vi ritar en rektangel med sidorna x och y.

Vi tecknar ett uttryck för arean, Areaskala=Langdskala^2 Vi gör nu sidorna i skala 2:1, det vill säga, vi dubblerar sidornas längd.


Vi tecknar ett uttryck för den nya arean, A_2=2y \cdot 2x=4xy Arean är nu fyra gånger så stor,  medan sidorna ”bara” är dubbelt så stora.
Längdskalan var2:1, och då måste areaskalan vara(2:1)^2=4:1  

Slutsats,Areaskala=Längdskala^2 .

Exempeluppgift på areaskala

Arean på en rektangel är36m^2, om sidorna förminskas till hälften?

Att förminska någonting till hälften motsvarar i skala1:2 Fortfarande gäller att  Areaskala=Längdskala^1".

Areaskala=(1:2)^2=1:4

 

Arean skall därför vara en fjärdedel av vad den ursprungligen var, således dividerar vi 36m^2 med \frac{36}{4}=9. Arean på den förminskade rektangeln är 9 cm^2. Notera att i denna uppgift vet vi inte hur långa sidorna är, men kan med hjälp av skala ändå beräkna den nya arean.