Goda råd

Goda råd är sällan fel. Under denna flik har vi samlat en del erfarenheter och råd som landat i vår ryggsäck under högstadiet, gymnasiet och på universitetet. De flesta är av allmän karaktär och en lätt sammanfattning av vad som finns på respektive sida står här under. Sidan växer allt eftersom vi gör klantiga misstag och kan tipsa om hur man inte ska gå tillväga.

Köpa kurslitteratur

I grundskolan och på gymnasiet tillhandahåller skolan oftast kursböcker. Ibland kan det dock vara så att en bok är fantastiskt bra och värd att spara, då kan det vara trevligt att veta var den kan inhandlas.

På eftergymnasiala studier är det viktigt att veta var kurslitteraturen kan köpas billigast för att minimera det enorma hålet kurslitteratur annars kan orsaka i en students ekonomi.

Guide köpa kurslitteratur

Fler ställen med matematik

Här kan du läsa om fler ställen där du kan lära dig matematik.